Privacy Policy
Advocatenkantoor te Kortrijk
Sustronck, Geert Sustronck, Peter Sustronck, Hilde Verhaeghe, Caroline Sustronck, Isabel Malfait, Valerie Verbeke, Olivier Sustronck, advocatenkantoor, advocaat, Kortrijk, rechtbank, echtscheiding, handelsrecht, vennootschapsrecht, huur, verkoop, burgerlijke aansprakelijkheid
16163
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-16163,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

 

 1. WIE?

 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE, met als contactpersoon Olivier Sustronck (olivier@sustronck.be)

 

“Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

 1. WELKE GEGEVENS?

 

Via het contactformulier op de website:

Uw naam, voornaam, e-mailadres en uw bericht.

 

In het kader van het uitvoeren van een opdracht:

“Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” verklaart niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van haar opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van haar wettelijke verplichtingen.  Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (en niet beperkt tot deze opsomming) :

 • Contactgegevens;
 • Facturatiegegevens;
 • Gegevens die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, toestand, professionele activiteit,…
 • Bewijsstukken voor uw dossier;
 • Procedurestukken en vonnissen/arresten;
 • Correspondentie

 

Het is mogelijk dat hierbij gevoelige persoonsgegevens worden bewaard die betrekking hebben op gezondheid, sexuele geaardheid, geloofsovertuiging, ras, gerechtelijk verleden, biometrische gegevens.

Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen en financiële gegevens worden bewaard.

 

“Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” draagt dataminimalisatie hoog in het vaandel en zal er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verzameld.

 

Deze gegevens kunnen zowel opgevraagd of verkregen worden bij de cliënt zelf, bij verschillende overheidsinstanties, bij gerechtsdeurwaarders, bij confraters,…

 

 

 1. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

 

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: IT-partner, cloud-based kantoorsoftware met datacenter in Duitsland, e-mailclient, boekhouders, VoIP-telefoonservice- en internetmaatschappij,…

 

Eveneens kunnen in het kader van de uitvoering van de opdracht gegevens gedeeld worden met de partijen in de procedure of hun raadsman, de rechtbank, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsexperts en overheidsinstanties.

 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarenboven is een advocaat gebonden aan een strikt bepaald beroepsgeheim. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers.

 

Naar bestaande clienten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief verstuurd worden. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.

 

De persoonsgegevens worden door “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” en de gebruiker.

 

 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Hierbij werd zowel aandacht besteedt aan de fysieke beveiliging van het gebouw, de beveiliging van het computersysteem als aan awareness van de verschillende advocaten en administratieve medewerkers.

 

In geen geval kan “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 1. Rechten van de betrokkenen:

 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” met uw persoonsgegevens maken.

 

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.2 Recht van verzet

 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.5 Uitoefening van uw rechten

 

U kan uw rechten uitoefenen door “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar olivier@sustronck.be, per post naar 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.6 Automatische beslissingen en profiling

 

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.7 Recht om klacht in te dienen

 

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

 1. HYPERLINKS

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

 1. WIJZIGINGEN

 

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Laatst bijgewerkte versie: 24/05/2018

 

COOKIE POLICY

 

WIE?

 

“Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE”

Burgemeester Nolfstraat 10

8500 Kortrijk

 

https://www.sustronck.be

e-mail: olivier@sustronck.be

 

 

WAT ZIJN COOKIES?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

 

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

 

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

 

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

 

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

 

“Advocatenkantoor SUSTRONCK-VANDEKERCKHOVE-VERHAEGHE” maakt gebruik van volgende cookies:

 1.  Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

 1.  Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

 1.  Third party cookies

Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

 

 • Google plaatst cookies onder andere voor het gebruik van Google Analytics. Zij is gevestigd in de VS en voldoet aan Privacy Shield.

 

Google Analytics is een webanalysetool verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt mogelijks de verzamelde gegevens om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

 

Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

BEHEER VAN COOKIES

 

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

 

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

 

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

 

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.

 

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via olivier@sustronck.be.
Laatst bijgewerkte versie: 24/05/2018