VERGOEDINGEN
Advocatenkantoor te Kortrijk
Sustronck, Geert Sustronck, Peter Sustronck, Hilde Verhaeghe, Caroline Sustronck, Isabel Malfait, Valerie Verbeke, Olivier Sustronck, advocatenkantoor, advocaat, Kortrijk, rechtbank, echtscheiding, handelsrecht, vennootschapsrecht, huur, verkoop, burgerlijke aansprakelijkheid
15897
page-template-default,page,page-id-15897,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

VERGOEDINGEN

Ereloonstaten

Onze ereloonstaten bevatten drie elementen:

Kantoorkosten

Gerechtskosten

Erelonen

De kantoorkosten omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de opdracht van de cliënt. Specifieke kosten zijn onder meer de kosten van aanmaak van een dossier, briefwisseling, aangetekende zendingen, verplaatsingen, prints en kopies, e-mails, faxen en telefonische oproepen. Al deze kosten worden aangerekend aan een vast tarief, dat aan het begin van elk jaar wordt vastgesteld voor het komende werkjaar. In die tarieven zijn de algemene kantoorkosten verrekend.

De gerechtskosten zijn de kosten die het kantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers of openbare instanties. Die kosten worden nominaal doorgerekend aan de cliënt.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaten geleverde diensten. Bij het bepalen van het ereloon wordt rekening gehouden met het belang van de zaak, de ervaring en de specialiteit van de advocaat, de hoogdringendheid of specificiteit van de opdracht en de financiële mogelijkheden van de cliënt. In bepaalde gevallen wordt het ereloon op uurbasis berekend aan het gebruikelijke uurtarief, dat aan het begin van elk jaar wordt vastgesteld voor het komende werkjaar.

Er kan ook een vast bedrag worden aangerekend voor een welbepaalde procedure of onderdeel van een procedure.

Ten slotte kan de vergoeding geheel of gedeeltelijk worden bepaald in functie van het bekomen resultaat.

Vóór de opdracht wordt uitgevoerd en lopende de behandeling van elke zaak, kunnen één of meerdere provisies (voorschotten) op het uiteindelijke ereloon worden aangerekend.

Alle ereloonstaten moeten binnen de maand na verzending worden betaald. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt, ook al is hij geen handelaar, na ingebrekestelling een contractuele nalatigheidintrest verschuldigd aan de intrestvoet die wordt bedongen onder het artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingachterstand in handelszaken.

Derdengelden

Alle bedragen die het kantoor voor rekening van de cliënt ontvangt of van de cliënt ontvangt met de opdracht om deze aan derden over te maken, worden binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort aan de persoon aan wie de gelden toekomen.

De cliënt staat het kantoor voor de ganse duur van de opdracht uitdrukkelijk toe om de bedragen, die ontvangen worden in zijn naam en voor zijn rekening, in te houden tot dekking van de openstaande provisies en/of ereloonstaten. De cliënt wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht met mededeling van een detail van de in rekening gebrachte bedragen.

Rechtsplegingsvergoeding

De Wet bepaalt dat de in het gelijkgestelde partij in een gerechtelijke procedure recht heeft op een rechtsplegingvergoeding, die een forfaitaire tussenkomst is in de kosten en erelonen van de advocaat.

Het bedrag van deze rechtsplegingvergoeding wordt bepaald in functie van het gevorderde bedrag. De tarieven worden regelmatig aan de levensduurte aangepast. Sinds 01.03.2011 tot 2014 is het toepasselijke basisbedrag van die rechtsplegingvergoeding het volgende:

algemeen

Van

0,00 €

250,01 €

750,00 €

2.500,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

100.000,00 €

250.000,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

Tot

250,00 €

750,00 €

2.500,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

100.000,00 €

250.000,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

onbeperkt

Basisbedrag

165,00 €

220,00 €

440,00 €

715,00 €

990,00 €

1.210,00 €

2.200,00 €

2.750,00 €

3.300,00 €

5.500,00 €

7.700,00 €

11.000,00 €

16.500,00 €

VOORZITTER ARBEIDSRECHTBANK

0,00 €

2.500,01 €

Niet in geld waardeerbaar

2.500,00 €

40,11 €

80,15 €

40,11 €

arbeidsrechtbank

0,00 €

250,00 €

620,00 €

2.500,01 €

Niet in geld waardeerbaar

249,99 €

619.99 €

2.500,00 €

40,11 €

80,15 €

120,25 €

240,50 €

120,25 €

arbeidshof

0,00 €

250,00 €

620,00 €

2.500,01 €

Niet in geld waardeerbaar

249,99 €

619,99 €

2.500,00 €

53,47 €

106,89 €

160,36 €

320,65 €

160,36 €

De Rechter kan van dit basisbedrag afwijken en de vergoeding verminderen of verhogen. Hij houdt daarbij rekening met de financiële draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van de zaak, eventuele andere vergoedingen die aan de in het gelijk gestelde partij worden toegewezen of het kennelijk onredelijk karakter van de gevorderde vergoeding.